artykuł nr 1

Wybory Parlamentarne 2023

Załączniki:
Uchwała Nr 10/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 13 października 2023 r. w sprawie unieważnienia rejestracji listy kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 120 KB
Postanowienie Nr 176/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Wręczyca Wielka 164 KB
Postanowienie Nr 175/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Wręczyca Wielka 167 KB
Postanowienie Nr 174/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Wręczyca Wielka 164 KB
Postanowienie Nr 172/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Wręczyca Wielka 166 KB
Postanowienie Nr 160/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Wręczyca Wielka 168 KB
Postanowienie Nr 146/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Wręczyca Wielka 169 KB
Informacja o bezpłatnym transporcie na Wybory Do Sejmu Rp I Senatu Rp, Referendum Ogólnokrajowe 201 KB
Rozkład jazdy w dniu wyborów - GTVBUS 116 KB
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 21 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 28 w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej MB
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 21 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 68 w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 526 KB
Postanowienie Nr 160/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczych Nr 1 w gminie Wręczyca Wielka 600 KB
Postanowienie Nr 146/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczych Nr 4 w gminie Wręczyca Wielka 608 KB
Bezpłatny transport na wybory do sejmu i senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym w dniu 15.10.2023 89 KB
Zarządzenie Nr 115/2023 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28-09-2023 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki na terenie Gminy Wręczyca Wielka 112 KB
Zarządzenie Nr 116/2023 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28-09-2023 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wręczyca Wielka 120 KB
Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 96 KB
Informacja o możliwości zgłoszenia zamiaru skorzystania z darmowego transportu do lokalu wyborczego na terenie Gminy Wręczyca Wielka 96 KB
Postanowienie NR 143/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 419 KB
Postanowienie NR 141/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 1,017 KB
Wykaz wyznaczonych miejsc w poszczególnych sołectwach do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 20 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 18 września 2023 r. dotyczące dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych 103 KB
Regulamin okręgowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 207 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 130 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 42 KB
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie o składzie i dyżurach 212 KB
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 207 KB
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do sejmu rzeczypospolitej polskiej i do senatu rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 138 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 270 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 289 KB
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 374 KB
Uchwała Nr 71/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju - zmieniony wzór zgłoszenia do obwodowej komisji wyborczej 43 KB
Wzór Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach 136 KB
Postanowienie Nr 118/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie zmian w podziale Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania 36 KB
Postanowienie Nr 89/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania 231 KB
Postanowienie Nr 72/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Wręczyca Wielka do stanu faktycznego 230 KB
Postanowienie Nr 58/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 228 KB