artykuł nr 1

Informacje dotyczące zakupu węgla

artykuł nr 2

Informacja o sprzedaży końcowej węgla

Informujemy, że od ruszyła sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez gminy, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu.

Sprzedaż ma odbywać się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

Takie zmiany wprowadza podpisana 27 kwietnia 2023 r. przez Prezydenta nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

W związku z podpisaniem w/w ustawy Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że z dniem 8 maja 2023 r. rusza sprzedaż końcowa węgla kamiennego.

Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w dniach i godzinach pracy urzędu bądź za pomocą skrytki e-PUAP. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

Zniesiono limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Oznacza to, że niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacją istnieje możliwość zakupu węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego

Ilość pozostałego do sprzedaży węgla: 9 ton.

Cena węgla nie ulega zmianie, tj.: 2.000 zł brutto za tonę.

Załączniki:
Wniosek 128 KB
artykuł nr 3

Preferencyjny zakup węgla

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuje o przystąpieniu Gminy Wręczyca Wielka do zakupu tego paliwa do dnia 31 grudnia 2022 r.

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządu, informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż wniosek na zakup węgla można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w godzinach pracy urzędu (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 7:15 – 15:15, wtorki 8:00 – 16:00) w biurze podawczym na parterze budynku lub za pomocą skrytki e-PUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Węgiel po preferencyjnej cenie (nie więcej niż 2 000 zł za tonę) będzie mogła kupić osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub poniżej (powiązane pliki).

Załączniki:
Wniosek 134 KB