artykuł nr 1

Ogłoszenia o przetargach 2023

Załączniki:
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej- działki budowlanej położonej w miejscowości Truskolasy 63 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 2 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Hutce 124 KB
Wójt gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka położonej obręb 0020 Truskolasy, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1106/5 119 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w miejscowości Hutka, gm. Wręczyca Wielka. 159 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - położonej w miejscowości Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka, przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej w dniu 01 czerwca 2023 roku 62 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat dla dotychczasowych Użyczających zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 64/2023 z dnia 8.05.2023 r. 81 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego działki budowlanej wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Truskolasach, gm. Wręczyca Wielka zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2023 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 4 maja 2023r. 148 KB
Wójt gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka położonej obręb 0008 Grodzisko 119 KB
Wójt gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka położonej obręb 0020 Truskolasy 43 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego o przeznaczeniu do najmu na okres do 3 lat dla dotychczasowego najemcy, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 36/2023 z dnia 20.03.2023 r. 30 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do użyczenia na czas nieokreślony dla dotychczasowego Biorącego w użyczenie, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 33/2023 z dnia 20.03.2023 r. 33 KB
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych na rzecz najemców, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 32/2023 z dnia 17.03.2023 r. 137 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Truskolasach, gm. Wręczyca Wielka zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 lutego 2023r. 145 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku, gm. Wręczyca Wielka zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 lutego 2023 r 144 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej- działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka, przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej w dniu 30 stycznia 2023 roku 62 KB
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 141/1 o pow. 0,0540 ha położonej w gminie Wręczyca Wielka, obręb Grodzisko, ogłoszonym na dzień 30 stycznia 2023 roku na godz. 9.00 w Sali Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej przy ul. Sienkiewicza 1 306 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenia o przetargach 2022

Załączniki:
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w gminie Wręczyca Wielka, obręb Grodzisko 119 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego działki budowlanej wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - działki budowlanej położonej w Grodzisku, gm. Wręczyca Wielka 143 KB
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka 62 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 128/2022 z dnia 07.10.2022 r. 136 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego przeznaczonego do użyczenia na okres do 5 lat dla dotychczasowych "Biorących w użyczenie" zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 126/2022 z dnia 07.10.2022 r. 137 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 127/2022 z dnia 07.10.2022 r. 136 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko - działka numer 729/3 62 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko - działka numer 729/2 65 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko - działka numer 729/1 60 KB
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych na rzecz najemców, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 51/2022 z dnia 14.04.2022 r. 66 KB
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 153 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego- 3 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , położonych w Grodzisku, gm. Wręczyca Wielka. 63 KB
Wykaz w sprawie ogłoszenia nieruchomości mienia komunalnego o przeznaczeniu do użyczenia na okres do 5 lat dla dotychczasowego Biorącego w Użyczenie zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 25/2022 z dnia 28.02.2022r. 63 KB
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka pozostającej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 2/2022 z dnia 13.01.2022 r. 63 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenia o przetargach 2021

artykuł nr 4

Ogłoszenia o przetargach 2020

artykuł nr 5

Ogłoszenia o przetargach 2006 - 2019

Załączniki:
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 121/2019 z dnia 06.11.2019 r. 183 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 380 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 108/2019 z dnia 07.10.2019 r. 216 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 91/2019 z dnia 09.09.2019 r. 183 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 56 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego położonego w Kalei, gm. Wręczyca Wielka wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 42 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat dla dotychczasowych "Biorących w użyczenie" zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 68/2019 z dnia 08.07.2019 r. 198 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 4 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego niograniczonego położonych w Grodzisku 262 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 23/2019 z dnia 18.03.2019 r. 30 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 152/2018 z dnia 13.12.2018 r. 35 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do użytkowania na okres 3 lat dla dotychczasowych Użyczających zgodnie z Zarządzeniem Nr 124/2018 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10.10.2018 r. 50 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 236 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 246 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2018 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 19.06.2018 r. 183 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 419 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 02.03.2018 r. 207 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 32 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 47 KB
Wynik przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu szkolnego stanowiącego mienie Gminy Wręczyca Wielka 29 KB
Ogłoszenie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na "Sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9-20 stanowiącego mienie Gminy Wręczyca Wielka" MB
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na "Sprzedaż autobusu szkolnego Autosan H9-20 Stanowiącego mienie Gminy Wręczyca Wielka" MB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych w miejscowości Grodzisko 47 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 47 KB
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na "Sprzedaż autobusu szkolnego Autosan H9-20 Stanowiącego mienie Gminy Wręczyca Wielka" 237 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 50 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 5 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku 42 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych - działki budowlanej położonych w Grodzisku 43 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 49 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 6 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku 35 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 97/2016 z dnia 10.10.2016r. 40 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 47 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej zgodnie z Zarządzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 21/2016 z dn. 14.03.2016 r. 32 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 21/2016 z dnia 14.03.2016r 30 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 45 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 149/2015 z dnia 01.12.2015r 35 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 38 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 285 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 32 KB
Wykaz gruntu rolnego mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 112/2015 z dnia 30.09.2015r 33 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 44 KB
Wykaz mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 64/2015 z dnia 16.06 .2015r 33 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 46 KB
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 11 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 51 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowych w budynkach mieszkalnych położonych we Wręczycy Wielkiej 33 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat 38 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 151/2014 z dnia 30.09.2014r 29 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 11 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku 38 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 35 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej nr 6 w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 10 30 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 7 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej 45 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 35 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 14 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 51 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 9 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej 48 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 18 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 57 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 12 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej 51 KB
Wykaz składników mienia komunalnego przeznaczonych do najmu i dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 3/2014 z dnia 08.01.2014r 32 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 35 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 32 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego wytypowanej do dzierżawy na okres do 3 lat 30 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 13 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej 51 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 18 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 58 KB
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki budowlanej położonej w miejscowości Truskolasy 38 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 13 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej 50 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 34 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 19 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 58 KB
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 14 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej 52 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 34 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 21 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 61 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 23 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 64 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 33 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 34 KB
Odwołanie przetargu nieruchomości gruntowej - Wręczyca Wielka 25 KB
Ogłoszenie dotyczące przetargu nieruchomości gruntowej - Wręczyca Wielka 33 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego w Golcach na okres do 3 lat 104 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Klepaczce. 74 KB
Ogłoszenie dotyczące przetargu nieruchomości gruntowej - Jezioro 41 KB