artykuł nr 1

Ogłoszenia o przetargach 2024

artykuł nr 2

Ogłoszenia o przetargach 2023

Załączniki:
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców 53 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka zawiadamia o unieważnieniu przetargu nieograniczonego z dnia 1 czerwca 2023 r. godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 700/2 o pow. 0,7108 ha, położonej w miejscowości Grodzisko 120 KB
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych na rzecz najemców 139 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy 137 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Hutka 64 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Hutka 64 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej- działki budowlanej położonej w miejscowości Truskolasy 63 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 2 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Hutce 124 KB
Wójt gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka położonej obręb 0020 Truskolasy, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1106/5 119 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w miejscowości Hutka, gm. Wręczyca Wielka. 159 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - położonej w miejscowości Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka, przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej w dniu 01 czerwca 2023 roku 62 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat dla dotychczasowych Użyczających zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 64/2023 z dnia 8.05.2023 r. 81 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego działki budowlanej wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Truskolasach, gm. Wręczyca Wielka zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2023 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 4 maja 2023r. 148 KB
Wójt gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka położonej obręb 0008 Grodzisko 119 KB
Wójt gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka położonej obręb 0020 Truskolasy 43 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego o przeznaczeniu do najmu na okres do 3 lat dla dotychczasowego najemcy, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 36/2023 z dnia 20.03.2023 r. 30 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do użyczenia na czas nieokreślony dla dotychczasowego Biorącego w użyczenie, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 33/2023 z dnia 20.03.2023 r. 33 KB
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych na rzecz najemców, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 32/2023 z dnia 17.03.2023 r. 137 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Truskolasach, gm. Wręczyca Wielka zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 lutego 2023r. 145 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku, gm. Wręczyca Wielka zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 lutego 2023 r 144 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej- działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka, przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej w dniu 30 stycznia 2023 roku 62 KB
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 141/1 o pow. 0,0540 ha położonej w gminie Wręczyca Wielka, obręb Grodzisko, ogłoszonym na dzień 30 stycznia 2023 roku na godz. 9.00 w Sali Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej przy ul. Sienkiewicza 1 306 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenia o przetargach 2022

Załączniki:
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w gminie Wręczyca Wielka, obręb Grodzisko 119 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego działki budowlanej wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - działki budowlanej położonej w Grodzisku, gm. Wręczyca Wielka 143 KB
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka 62 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 128/2022 z dnia 07.10.2022 r. 136 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego przeznaczonego do użyczenia na okres do 5 lat dla dotychczasowych "Biorących w użyczenie" zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 126/2022 z dnia 07.10.2022 r. 137 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 127/2022 z dnia 07.10.2022 r. 136 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko - działka numer 729/3 62 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko - działka numer 729/2 65 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko - działka numer 729/1 60 KB
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych na rzecz najemców, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 51/2022 z dnia 14.04.2022 r. 66 KB
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 153 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego- 3 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , położonych w Grodzisku, gm. Wręczyca Wielka. 63 KB
Wykaz w sprawie ogłoszenia nieruchomości mienia komunalnego o przeznaczeniu do użyczenia na okres do 5 lat dla dotychczasowego Biorącego w Użyczenie zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 25/2022 z dnia 28.02.2022r. 63 KB
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka pozostającej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 2/2022 z dnia 13.01.2022 r. 63 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenia o przetargach 2021

artykuł nr 5

Ogłoszenia o przetargach 2020