artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

artykuł nr 2

Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 3

Dostawy energii elektrycznej

artykuł nr 4

Dostawy energii elektrycznej

artykuł nr 5

Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei