artykuł nr 1

Zakup i dostawa węgla opałowego i groszku energetycznego do budynków należących do Gminy Wręczyca Wielka

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/685263

artykuł nr 2

Zakup wraz z dostawą agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego oczyszczalni ścieków w miejscowości Truskolawscy, Wręczyca Mała, hydroforni we Wręczycy Wielkiej, Borowym, Długim Kącie, Szarlejce, Truskolasach oraz pompownii ścieków na terenie gminy Wręczyca Wielka

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/681427

artykuł nr 3

Zakup i dostawa węgla opałowego i groszku energetycznego do budynków należących do Gminy Wręczyca Wielka

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/676823

artykuł nr 4

Zakup sitopiaskownika na potrzeby oczyszczalni ścieków w miejscowości Truskolasy, ul. Kamienna 41 Gmina Wręczyca Wielka

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/673851

artykuł nr 5

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/672439