artykuł nr 1

Materiał roboczy Nr 1 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka

Do przeglądania materiałów potrzebne jest oprogramowanie
Adobe Reader  w wersji 9.5

POBIERZ

Ze względu na prędkość łącza internetowego i duży rozmiar pobieranych plików otwarcie pliku może potrwać kilka minut.