artykuł nr 1

Sprawozdania za okres od początku roku 2018 do dnia 30 czerwca