artykuł nr 1

Sprawozdania za okres od początku roku 2022 do dnia 30 września