artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023