artykuł nr 1

Konsultacje statutu Sołectwa I Wręczyca Wielka