artykuł nr 1

Konsultacje statutu Sołectwa Szarlejka