artykuł nr 1

Konsultacje statutu Sołectwa Nowa Szarlejka