artykuł nr 1

Konsultacje statutu Sołectwa Czarna Wieś