artykuł nr 1

Konsultacje statutu Sołectwa Bór Zapilski