artykuł nr 1

Konsultacje w sprawie podziału Sołectwa Truskolasy i utworzenia dwóch odrębnych sołectw