artykuł nr 1

Rejestr uchwał VIII kadencji Rady Gminy 2018-2023

R E J E S T R

UCHWAŁ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

KADENCJA 2018-2023

artykuł nr 2

Rejestr uchwał VII kadencji Rady Gminy 2014-2018

R E J E S T R

UCHWAŁ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

KADENCJA 2014-2018

artykuł nr 3

Rejestr uchwał VI kadencji Rady Gminy 2010-2014

R E J E S T R

UCHWAŁ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

KADENCJA 2010-2014

artykuł nr 4

Rejestr uchwał V kadencji Rady Gminy 2006-2010

R E J E S T R

UCHWAŁ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

KADENCJA 2006-2010

artykuł nr 5

Rejestr uchwał kadencji 2002-2006

R E J E S T R

UCHWAŁ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

KADENCJA 2002-2006