artykuł nr 1

Wybory Samorządowe 2018

Z dniem 30 kwietnia 2018 r. Szef Krajowego Biura Wyborczego powołał korpus urzędników wyborczych. W Gminie Wręczyca Wielka funkcję urzędnika wyborczego pełnić będzie Anna Sroka.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI-325-18 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 158.290 KB
Uchwała Nr XXXI-326-18 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 154.157 KB
Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku 27.933 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 36.500 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 851.284 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych dla wyborów radnych do Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 21 października 2018r. 979.117 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Wręczyca Wielka następujących miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 811.307 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018. 36.000 KB
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 177.025 KB
Załączniki nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 112.000 KB
Załączniki nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 112.000 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wręczyca Wielka: ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 39.826 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r 76.858 KB
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 46.413 KB
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 50.792 KB
Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej 46.279 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta Gminy 47.686 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej - zmiana godzin dyżurów 28.015 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 24 września 2018 roku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji 33.000 KB
Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych i unieważnienia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 8 do Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej 113.992 KB
Postanowienie Komisarz Wyborczego w Częstochowie II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 807.909 KB
Zawiadomienie o pierwszym spotkaniu organizacyjnym członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w Gminie Wręczyca Wielka 55.324 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej w sprawie losowania numerów list kandydatów 25.731 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Wręczyca Wielka, Rady Powiatu Kłobuckiego, Sejmiku Województwa Śląskiego i Wójta Gminy Wręczyca Wielka 193.560 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 50.500 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 52.500 KB
Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 01 października 2018r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wręczyca Wielka , zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 44.331 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wręczycy Wielkiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 59.632 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wręczycy Wielkiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 55.078 KB
Uchwała Nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 08 października 2018r. W sprawie ustalenia formatu i treści kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej i Wójta Gminy Wręczyca Wielka 93.300 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 10 października 2018 r. w sprawie druku kart w wyborach do Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz Wójta Gminy Wręczyca Wielka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r 71.900 KB
Harmonogram rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych 69.445 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wręczycy Wielkiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 574.849 KB
PROTOKOŁ Z WYBOROW do Rady Gminy Wręczycy Wielkiej sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą we Wręczycy Wielkiej 541.542 KB
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY WRĘCZYCY WIELKIEJ sporządzony dnia 22 października 2018 r, przez Gminną Komisję Wyborczą we Wręczycy Wielkiej 195.464 KB
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. 52.571 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 22 listopada 2018 r. w związku z zarządzonymi na dzień 10.02.2019 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Wręczyca Wielka 127.978 KB