artykuł nr 1

Wybory Samorządowe 2018

Z dniem 30 kwietnia 2018 r. Szef Krajowego Biura Wyborczego powołał korpus urzędników wyborczych. W Gminie Wręczyca Wielka funkcję urzędnika wyborczego pełnić będzie Anna Sroka.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI-325-18 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 158.290 KB
Uchwała Nr XXXI-326-18 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 154.157 KB
Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku 27.933 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 36.500 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 851.284 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych dla wyborów radnych do Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 21 października 2018r. 979.117 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Wręczyca Wielka następujących miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 811.307 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018. 36.000 KB
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 177.025 KB
Załączniki nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 112.000 KB
Załączniki nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 112.000 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wręczyca Wielka: ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 39.826 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r 76.858 KB
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 46.413 KB
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 50.792 KB
Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej 46.279 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta Gminy 47.686 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej - zmiana godzin dyżurów 28.015 KB