artykuł nr 1

Wybory Samorządowe 2018

Z dniem 30 kwietnia 2018 r. Szef Krajowego Biura Wyborczego powołał korpus urzędników wyborczych. W Gminie Wręczyca Wielka funkcję urzędnika wyborczego pełnić będzie Anna Sroka.

Załączniki:
Informacja o godzinach pracy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 11 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 33 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Wręczyca Wielka w okręgu wyborczym Nr 11 48 KB
Uchwała Nr 5/2019 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia formatu i treści karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wręczyca Wielka 94 KB
Zawiadomienie o pierwszym spotkaniu organizacyjnym członków Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 5 w Węglowicach 16 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wręczyca Wielka 299 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 11 stycznia 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejsca, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji 17 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 9 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wręczycy Wielkiej zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 65 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 8 stycznia 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wręczyca Wielkiej zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 61 KB
Uchwała Nr 4/2019 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanych listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wręczycy Wielkiej zarządzonych na dzień 20 lutego 2019 r 128 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej - zmiana godziny dyżuru w dniu 07 stycznia 2019 r 47 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej w sprawie losowania numerów list kandydatów 39 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wręczyca Wielka zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 50 KB
Uchwała Nr 3/2019 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej 48 KB
Uchwała Nr 2/2019 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wręczyca Wielka zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 49 KB
Uchwała Nr 1/2019 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wręczyca Wielka zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 49 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków: Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w Węglowicach i Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 w Węglowicach 45 KB
Wykaz zarejestrowanych Komitetów Wyborczych Wyborców w wyborach uzupelniających do Rady Gminy Wręczyca Wielka 28 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wręczycy Wielkiej zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 98 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej 191 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie informacji o granicach okręgu wyborczego nr 11 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wręczyca Wielka 142 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 22 listopada 2018 r. w związku z zarządzonymi na dzień 10.02.2019 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Wręczyca Wielka 128 KB
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. 53 KB
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY WRĘCZYCY WIELKIEJ sporządzony dnia 22 października 2018 r, przez Gminną Komisję Wyborczą we Wręczycy Wielkiej 195 KB
PROTOKOŁ Z WYBOROW do Rady Gminy Wręczycy Wielkiej sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą we Wręczycy Wielkiej 542 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wręczycy Wielkiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 575 KB
Harmonogram rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych 69 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 10 października 2018 r. w sprawie druku kart w wyborach do Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz Wójta Gminy Wręczyca Wielka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r 72 KB
Uchwała Nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 08 października 2018r. W sprawie ustalenia formatu i treści kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej i Wójta Gminy Wręczyca Wielka 93 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wręczycy Wielkiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 55 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wręczycy Wielkiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 60 KB
Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 01 października 2018r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wręczyca Wielka , zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 44 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 53 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 51 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Wręczyca Wielka, Rady Powiatu Kłobuckiego, Sejmiku Województwa Śląskiego i Wójta Gminy Wręczyca Wielka 194 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej w sprawie losowania numerów list kandydatów 26 KB
Zawiadomienie o pierwszym spotkaniu organizacyjnym członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w Gminie Wręczyca Wielka 55 KB
Postanowienie Komisarz Wyborczego w Częstochowie II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 808 KB
Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych i unieważnienia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 8 do Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej 114 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 24 września 2018 roku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji 33 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej - zmiana godzin dyżurów 28 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta Gminy 48 KB
Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej 46 KB
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 51 KB
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 46 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r 77 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wręczyca Wielka: ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 40 KB
Załączniki nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 112 KB
Załączniki nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 112 KB
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 177 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018. 36 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Wręczyca Wielka następujących miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 811 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych dla wyborów radnych do Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 21 października 2018r. 979 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 851 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 37 KB
Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku 28 KB
Uchwała Nr XXXI-326-18 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 154 KB
Uchwała Nr XXXI-325-18 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 158 KB