artykuł nr 1

Wybory Prezydenckie 2020

___________________________________________________________________________________

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, tzn. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1 (nie telefonicznie), pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki ePUAP (nie za pośrednictwem e-maila).

- do 16 czerwca br. – wyborcy;
- do 23 czerwca br. –  tylko wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

___________________________________________________________________________________

W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej, Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński informuje, że na platformie gov.pl dostępne są usługi wyborcze.

Poprzez usługi można złożyć:

- wniosek o dopisanie do spisu wyborców
- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
- zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce)

Jednocześnie informujemy, że do dnia 16 czerwca 2020 r. istnieje możliwość zgłaszania właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej

___________________________________________________________________________________

INFORMACJE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

___________________________________________________________________________________

Informacja o ewentualnych losowaniach na członków obwodowych komisji wyborczych
dostępna jest na stronie:  https://czestochowa.kbw.gov.pl/

___________________________________________________________________________________

Załączniki:
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 142 KB
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 166 KB
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 177 KB
Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 204 KB
Informacja w sprawie przyjmowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 KB
Druk zgłoszenia kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 73 KB
Wykaz wyznaczonych miejsc w poszczególnych sołectwach do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 46 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczycy Wielkiej z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. 57 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 14 kwietnia 2020 roku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji 137 KB
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 82 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 341 KB
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku 35 KB
Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 78 KB
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 235 KB
Wniosek - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 35 KB
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 192 KB
Wniosek o wydanie aktu pełnomocnictwa dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób, które w dniu głosowania kończą 60 lat 51 KB
Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym 178 KB
Informacja w sprawie przyjmowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 KB
Druk zgłoszenia kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 73 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczycy Wielkiej z dnia 10 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r 153 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 12 czerwca 2020 roku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji 105 KB
Obwieszczenie KBW o zarejestrowanych kandydatach 191 KB
Postanowienie Nr 41/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 946 KB
Zawiadomienie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych o terminie I spotkania organizacyjnego 62 KB
Obwieszczenie PKW o drugiej turze 64 KB