artykuł nr 1

Obwieszczenia 2023

Załączniki:
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu (odzysk) odpadów innych niż niebezpieczne w mobilnej instalacji na działkach nr ewid. 692/2 i 693/2 obręb Szarlejka, gmina Wręczyca Wielka 126 KB
Obwieszczenie o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu (odzysk) odpadów innych niż niebezpieczne w mobilnej instalacji na działkach nr ewid. 692/2 i 693/2 obręb Szarlejka, gmina Wręczyca Wielka w proponowanym do realizacji wariancie oraz o niestwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 147 KB
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu produkcji pelletu drzewnego - działka nr 1 obręb Puszczew, miejscowość Węglowice, gmina Wręczyca Wielka" 137 KB
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji pelletu drzewnego - działka nr 1 obręb Puszczew, miejscowość Węglowice 110 KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 560024S od granicy z działką nr ewid. 555/1 do granicy z gminą Kłobuck na dz. nr ewid. 555/2 i 560 obręb Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka. 138 KB
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "przebudowie drogi gminnej nr 560024S od granicy z działką nr ewid. 555/1 do granicy z gminą Kłobuck na dz. nr ewid. 555/2 i 560 obręb Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka", Wójt Gminy Wręczyca Wielka 304 KB
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej nr 560024S od granicy z działką nr ewid. 555/1 do granicy z gminą Kłobuck na dz. nr ewid. 555/2 i 560 obręb Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka". 132 KB
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Słoneczna Farma EM" o mocy do 654,12 kW ze stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach 820/2, 821/2, 822/2, 823/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka 102 KB
Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Słoneczna Farma EM" o mocy do 654,12 kW ze stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach 820/2, 821/2, 822/2, 823/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka 246 KB
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Farma PV" o mocy do 999,72 kW ze stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach 824/2, 825/2, 826/2 obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka. 103 KB
Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Farma PV" o mocy do 999,72 kW ze stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach 824/2, 825/2, 826/2 obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka 249 KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Słoneczna Farma EM" o mocy do 654,12 kW ze stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach 820/2, 821/2, 822/2, 823/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka. 109 KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej nr 560024S od granicy z działką nr ewid. 555/1 do granicy z gminą Kłobuck na dz. nr ewid. 555/2 i 560 obręb Grodzisko" 146 KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Farma PV" o mocy do 999,72 kW ze stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach 824/2, 825/2, 826/2 obręb Truskolasy 109 KB
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu produkcji pelletu drzewnego - działka nr 1 obręb Puszczew, miejscowość Węglowice, gmina Wręczyca Wielka", oraz o możliwości składania uwag i wniosków do w/w przedsięwzięcia. 147 KB
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu produkcji pelletu drzewnego - działka nr 1 obręb Puszczew, miejscowość Węglowice, gmina Wręczyca Wielka" 137 KB
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu (odzysk) odpadów innych niż niebezpieczne w mobilnej instalacji na działkach nr ewid. 692/2 i 693/2 obręb Szarlejka, gmina Wręczyca Wielka 140 KB
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu (odzysk) odpadów innych niż niebezpieczne w mobilnej instalacji na działkach nr ewid. 692/2 i 693/2 obręb Szarlejka, gmina Wręczyca Wielka 145 KB
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji pelletu drzewnego - działka nr 1 obręb Puszczew, miejscowość Węglowice, gmina Wręczyca Wielka. 134 KB
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji pelletu drzewnego - działka nr 1 obręb Puszczew, miejscowość Węglowice, gmina Wręczyca Wielka. 153 KB
Obwieszczenie o możliwości złożenia dokumentów i innych dowodów do rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dniu 30.05.2023 r. 115 KB
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu (odzysk) odpadów innych niż niebezpieczne w mobilnej instalacji na działkach nr ewid. 692/2 i 693/2 obręb Szarlejka, gmina Wręczyca Wielka 132 KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie produkcji pelletu drzewnego - działka nr 1 obręb Puszczew, miejscowość Węglowice, gmina Wręczyca Wielka" 145 KB
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "rozbudowa drogi gminnej nr 560056S - droga Truskolasy - Długi Kąt przez sołectwo Klepaczka" 338 KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wydaniu przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 560056S - droga Truskolasy - Długi Kąt przez sołectwo Klepaczka 141 KB
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia w proponowanym do realizacji wariancie oraz o niestwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu (odzysk) odpadów innych niż niebezpieczne w mobilnej instalacji na działkach nr ewid. 692/2 i 693/2 obręb Szarlejka 154 KB