artykuł nr 1

Wybory Samorządowe 2024

Materiały dotyczące tworzenia komitetów i zgłaszanie kandydatów w wyborach samorządowych 2024 r.

https://czestochowa.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/materialy-dotyczace-tworzenia-komitetow-i-zglaszanie-kandydatow-w-wyborach-samorzadowych-2024-r

 

Państwowa Komisja Wyborcza - Aktualności

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

 

Powiatowa Komisja Wyborcza w Kłobucku

https://bip.klobuck.pl/6017/555/wybory-2024.html

 

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach

https://wybory.slaskie.pl/

Załączniki:
Informacja o dyżurze OKW 55 KB
INFORMACJA O PRZEWOZIE PASAŻERSKIM NA WYBORY 682 KB
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego [WYCIĄG] 154 KB
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa śląskiego [WYCIĄG] 140 KB
Bezpłatny transport do lokali wyborczych 204 KB
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 kwietnia 2024 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. 224 KB
Postanowienie nr 448/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 12 kwietnia 2024 w sprawie druku kart w wyborach Wójta Gminy Wręczyca Wielka dla przeprowadzenia ponownego głosowania w dniu 21 kwietnia 2024 roku 340 KB
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. - skan 55 KB
Wybory do Rady Gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców Protokół z wyborów - skan 377 KB
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Wręczycy Wielkiej - skan 166 KB
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. 116 KB
WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW 80 KB
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY WRĘCZYCY WIELKIEJ 63 KB
Informacja dotycząca pracy Obwodowych Komisji Wyborczych 103 KB
INFORMACJA O PRZEWOZIE PASAŻERSKIM NA WYBORY 407 KB
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wręczycy Wielkiej z dnia 29 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 24 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie druku kart w wyborach do Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz Wójta Gminy Wręczyca Wielka zarządzonych na dzień 07-04-2024 r. 134 KB
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. MB
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów OKR5- do Rady Powiatu 84 KB
OBWIESZCZENIE Starosty - okręgi wyborcze 54 KB
BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALI WYBORCZYCH - informacja 122 KB
Zarządzenie Nr 37/2024 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 21-03-2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wręczyca Wielka 119 KB
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wręczycy Wielkiej z dnia 20 marca 2024 roku Granice okręgu wyborczego 126 KB
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wręczycy Wielkiej z dnia 20 marca 2024 roku - Granice obwodu głosowania 146 KB
POSTANOWIENIE NR 303/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 427 KB
POSTANOWIENIE NR 301/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 999 KB
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wręczycy Wielkiej zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 106 KB
Uchwała Nr 4/3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Wręczycy Wielkiej zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 121 KB
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wręczycy Wielkiej zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 171 KB
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wręczycy Wielkiej zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 253 KB
Uchwała Nr 3/3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wręczycy Wielkiej zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 327 KB
OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kłobuckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 131 KB
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ WE WRĘCZYCY WIELKIEJ z dnia 14 marca 2024 r. O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R. 109 KB
Zgloszenie-zamiaru-glos-korespondencyjnego 29 KB
ANG - Uprawnienia osób niepełnosprawnych 243 KB
ANG - Informacja-pkw-o-warunkach-udzialu-obywateli-ue-i-uk-eng 182 KB
informacja-pkw-o-warunkach-udzialu-obywateli-ue-i-uk-2 171 KB
Informacja-o-uplywie-terminow-samorzad 130 KB
Zgoda-na-przyjecia-pelnomocnictwa-do-glosowania 295 KB
Wniosek-o-sporzadenie-aktu-pelnomocnictwa 291 KB
Informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnym 227 KB
Informacja o warunkach udziału obywateli PL 197 KB
Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy Wręczyca Wielka do spraw organizacji wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku 99 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz losowaniu składów komisji wyborczych MB
Wykaz wyznaczonych miejsc w poszczególnych sołectwach do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 20 KB
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad Gmin, rad Powiatów i Sejmików Województw oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 141 KB
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 212 KB
Wzór zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 139 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 19 lutego 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r 470 KB
Składy Terytorialnych Komisji Wyborczych KBW Delegatura w Częstochowie 647 KB
Uchwał Nr 2/3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 02.03.2024 r. w sprawie wezwania Osoby Upoważnionej przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnie dla Gminy Wręczyca Wielka do usunięcia wady zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 7 utworzonym dla wyboru Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej 377 KB
Uchwał Nr 1/3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 02.03.2024 r. w sprawie wezwania Osoby Upoważnionej przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnie dla Gminy Wręczyca Wielka do usunięcia wady zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej 380 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej dotycząca przyjmowania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz kandydatów na Wójta Gminy Wręczyca Wielka 113 KB
Postanowienie Nr 268/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 24 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych 216 KB
Postanowienie Nr 266/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 24 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnych 36 KB
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2024 r. 48 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie liczby mieszkańców w gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. 221 KB
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 331 KB
Postanowienie Nr 28/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 24 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 156 KB
Postanowienie Nr 13/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dbia 12 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 146 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2024-2029 MB