artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok

artykuł nr 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego za zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 - prowadzone w trybie zapytania o cenę

Załączniki:
Wybór oferty 68 KB
Infromacja z otwarcia ofert 66 KB
artykuł nr 3

Dostawa mebli i wyposażenia w ramach Projektu "Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej"

artykuł nr 4

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach Projektu "Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej"

artykuł nr 5

Dostawa mebli i wyposażenia w ramach Projektu "Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej"