artykuł nr 1

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej VIII kadencji Rady Gminy w latach 2018-2023