artykuł nr 1

Ogłoszenia 2020

artykuł nr 2

Ogłoszenia 2019

Załączniki:
Ogłoszenie dla Rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowli bydła 1.136 MB
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu podaje do publicznej wiadomości informację iż zostało wszczęte na żądanie postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią kablową pod SN pod dnem rzeki Węglowiczanki w miejscowości Bór Zapilski gm. Wręczyca Wielka 22.173 KB
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 45.613 KB
Ogłoszenie - Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 47.872 KB
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej 3.348 MB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 1,009.522 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 39.898 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 4 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego niograniczonego położonych w Grodzisku 261.754 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat dla dotychczasowych "Biorących w użyczenie" zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 68/2019 z dnia 08.07.2019 r. 197.696 KB
Obwieszczenie Wybory do Izb Rolniczych - Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 166 w Wręczycy Wielkiej 634.081 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego położonego w Kalei, gm. Wręczyca Wielka wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 41.671 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2020 rok. 286.508 KB
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach 237.570 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 91/2019 z dnia 09.09.2019 r. 182.701 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 108/2019 z dnia 07.10.2019 r. 216.025 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 380.316 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 121/2019 z dnia 06.11.2019 r. 182.996 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 172.056 KB
Harmonogram polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2019/2020 1.287 MB
artykuł nr 3

Ogłoszenia 2018

Załączniki:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji w miejscowości Wydra uwzględniając część nowo powstałych ulic w miejscowości Kalej (ul. Ogrodowa i ul. Dworska)" 82.957 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego we Wręczycy Wielkiej wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 67.422 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2018 roku 483.276 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 71.745 KB
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ślaskiego o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą 84.341 KB
Ogłoszenie - Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego 399.281 KB
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 415.492 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 65.597 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 77.813 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola i szkół 39.500 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 249.459 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 74.466 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 418.611 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 242.583 KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach 106.813 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2018 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 19.06.2018 r. 183.013 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 245.599 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 104.828 KB
Zawiadomienie - 24 lipca mija termin składania wniosków o wpis do "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w odpakowaniach i gospodarujących odpadami" 55.884 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 236.370 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania pn.:"Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 220.144 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 211.217 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2019 rok. 224.375 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 2.768 MB
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego 429.141 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 152/2018 z dnia 13.12.2018 r. 35.380 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 60.025 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenia 2017

Załączniki:
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2017 roku 62.210 KB
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 275.321 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego, przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców 312.724 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 307.158 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych - działki budowlanej położonych w Grodzisku 43.000 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 5 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku 41.500 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 377.386 KB
Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami na Obszarach Dorzeczy 210.757 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 86.396 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki budowlanej położonej w Grodzisku 42.000 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 798.090 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 378.762 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej 133.953 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.78.38.2015 z dnia 16 maja 2017 35.607 KB
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dla zadania pn.: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 269.589 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 49.500 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach 48.000 KB
Wykaz gruntu rolnego mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 71/2017 z dnia 08-08-2017 r. 35.000 KB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Truskolasach 45.061 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 47.000 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego z dnia 32 sierpnia 2017r. Dotyczące inwestycji drogowej pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 259.557 KB
Decyzja w sprawie nabycia przez Skarp Państwa prawa własności nieruchomości po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Truskolasach 1.813 MB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.7820.136.2016 z dnia 2 października 2017 dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 541.361 KB
Ogłoszenie - dzień 10 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od pracy 181.050 KB
Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności skarbu państwa 21.610 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych w miejscowości Grodzisko 47.000 KB
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie inwestycji pn: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 275.192 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 48.196 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 54.725 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 129/2017 z dnia 29.11.2017 r. 65.465 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenia 2007 - 2016

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej w Długim Kącie 37.500 KB
Informacja dotycząca naboru kandydatów na ławników Sądowych 31.000 KB
Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych 218.239 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za II pólrocze 2007r 1.504 MB
Wykaz na dzierżawę lokalu w szkole Golce 12.519 KB
Komunikat- Pracująca sobota (dowody osobiste). 11.000 KB
Wykaz wytypowanych do sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej na rzecz najemcy. 13.000 KB
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego w Golcach. 72.000 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2008 do grudnia 2008r 54.500 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za I półrocze 2008r 1.504 MB
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Truskolasach 34.500 KB
Ogłoszenie - 10 listopad 2008r dniem wolnym od pracy 20.000 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej przy ul. Prusa 26 13.000 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego we Wręczycy Małej wytypowanej do sprzedaży w trybie przetargowym 31.500 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za I etap 2009r 407.000 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego w Golcach wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargowej 31.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Golcach 35.000 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Węglowicach 26.500 KB
Informacja firmy Autostrada Południe S.A. o rozpoczęciu konsultacji społecznych i możliwości składania uwag do dokumentacji środowiskowo-społecznej nt. projektu budowy i eksploatacji autostrady A1 na odcinku Strykow-Pyrzowice 44.500 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za II etap 2009r 380.000 KB
Ogłoszenie do właścicieli lasów Gminy Wręczyca Wielka 46.000 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego we Wręczycy Małej wytypowanej do sprzedaży w trybie przetargowym 30.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej we Wręczycy Małej 34.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej we Wręczycy Małej 34.000 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za I etap 2010r 829.500 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej we Wręczycy Małej 34.500 KB
Ogłoszenie o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wręczycy Małej 25.000 KB
Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej w Kalei 23.500 KB
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. 42.000 KB
Osoby zkwalifikowane - Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 41.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w KALEI 35.000 KB
Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej w Kalei 24.500 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za II etap 2010r 1.504 MB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej nr 12 w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 2 29.000 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej nr 4 w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 3 28.500 KB
Ogłoszenie - 24 grudnia 2010 r dniem wolnym od pracy 87.312 KB
Nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 43.000 KB
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 29.500 KB
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Długim Kącie 36.000 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za I etap 2011r 1.505 MB
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Długim Kącie 36.000 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za II etap 2011r 1.505 MB
W Y K A Z nieruchomości gruntowej mienia komunalnego składającej się z 25 działek budowlanych wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku 45.500 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Długim Kącie 46.709 KB
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 25 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 67.000 KB
Wykaz wytypowanego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego we Wręczycy Wielkiej 29.500 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Długim Kącie 36.500 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 150/2011 z dnia 16.12.2011r 37.500 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej nr 12 w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 5 zgodnie z Zarządzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 150/ 2011 z dn. 16.12.2011r 29.500 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 25 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 67.000 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego lokalu użytkowego przeznaczonego do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 9/2012 z dnia 18.01.2012r 30.000 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2012 roku 390.680 KB
Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Truskolasach 38.000 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 23 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 64.000 KB
Ogłoszenie w związku z kampanią obniżania wieku obowiązku szkolnego 22.000 KB
Ogłoszenie o czwarty przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 23 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 65.500 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 66/2012 z dn. 20.06.2012r 28.500 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemców ) nieruchomości lokalowej nr 1 i nr 2 w budynku mieszkalnym położonym w Truskolasach przy ul. Rynek nr 1 zgodnie z Zarządzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 66/2012 z dn. 20.06.2012r 32.000 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Długim Kącie 36.500 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2012 roku 461.827 KB
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na jednomandatowe okręgi wyborcze 255.893 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn: "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa : Relacja: Lubliniec - Kłobuck" 150.157 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 30.500 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do najmu 29.500 KB
Kurenda dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2013r 497.689 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 23 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku 44.500 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 34.000 KB
Ośrodek pomocy społecznej we wręczycy wielkiej poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 18.000 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 33.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 23 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 63.500 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 492 od km 22+661 do km 29+718 w miejsowości Wręczyca Wielka" 400.449 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km ? granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 208.796 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 492 od km 22+661 do km 29+718 w miejsowości Wręczyca Wielka" 223.991 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy 35.500 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie od lutego 2013 roku do grudnia 2013 roku 163.491 KB
Ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn: "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: relacja: Lubliniec - Kłobuck; łączna długość relacji: 72 km" 156.206 KB
Ogłoszenie i wniosek dotyczące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2013 roku 947.532 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 14 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w obrębie Kalej i działki budowlanej położonej w obrębie Truskolasy 44.500 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 21 nieruchomości gruntowych- działek budowlanych położonych w Grodzisku 61.000 KB
Ogłoszenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka - Obowiązek meldunkowy 206.516 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 34.000 KB
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 14 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej 52.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 19 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 57.500 KB
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wykonania urządzenia wodnego w formie regulacji i odbudowy koryta cieku "Od Gruszewni", prawostronnego dopływu rzeki Kocinki, na odcinku od km 0+000 (tj. od wlotu przepustu ? syfonu pod korytem rzeki Kocinki) do km 6+406, wraz z budowlami wymagającymi przebudowy, tj. 24 szt. przepustów i jednej zastawki, gmina Kłobuck i Wręczyca Wielka, powiat Kłobucki, woj. Śląskie 31.135 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 34.000 KB
Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w drugim etapie 2013 roku 1,018.185 KB
Kurenda - dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2014 rok 560.613 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 13 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej 51.000 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 147/2013 z dnia 27.09.2013r 36.500 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego wytypowanej do dzierżawy na okres do 3 lat 29.500 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 31.500 KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 35.522 KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 40.514 KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 36.307 KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 34.365 KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 36.447 KB
Zaproszenie do składania ofert: instruktor terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień we Wręczycy Wielkiej 79.913 KB
Zaproszenie do składania ofert dotyczących świadczenia usług psychologicznych w obszarze uzależnień w ramach umowy cywilnoprawnej w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień 79.905 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 34.500 KB
Wykaz składników mienia komunalnego przeznaczonych do najmu i dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 3/2014 z dnia 08.01.2014r 32.000 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2014 roku 931.107 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 12 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej 50.500 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 18 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 57.000 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice" 251.535 KB
Ogłoszenie - dzień 2 maja 2014 roku jest dniem wolnym od pracy 179.973 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 14 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 51.000 KB
Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego dla autostrady A1 286.840 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 6/2012 z dnia 10 grudnia 2012r dla inwestycji pn.: "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Realizacja Lubliniec - Kłobuck; Łączna długość realizacji: 72 km" 112.739 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice". 146.421 KB
Obwieszczenie w sprawie "Wykonania Dokumentacji Projektowej dla autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice" 80.701 KB
Projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka 52.478 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. dotyczące ?Budowy autostrady A-1 na odcinku Tuszyn ? Pyrzowice? 32.682 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn: "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa : Relacja: Lubliniec - Kłobuck" 65.778 KB
Kurenda - dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2015 rok 561.292 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 859.352 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 34.500 KB
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego 37.205 KB
Obwieszczenie dotyczące uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny 61.903 KB
Uchwała nr 289/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 429.741 KB
Obwieszczenie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od km 22+661 do km 29+718 w miejscowości Wręczyca Wielka" 23.800 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie: "Budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w realizacji Lubliniec ? Kłobuck dla brakującego odcinka sieci w obrębie nr 1213 we Wręczycy Wielkiej, powiat Kłobucki nie ujętej w decyzji Wojewody Śląskiego nr 06/2012 z dnia 10.12.2012 r." 86.938 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2015 roku 479.596 KB
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 11 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 50.500 KB
Terminarz zebrań wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Wręczyca Wielka 315.247 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat 33.000 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn: "Budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w realizacji Lubliniec - Kłobuck dla brakującego odcinka sieci w obrębie działki nr 1213 we Wręczycy Wielkiej, powiat Kłobuck nie ujętej w decyzji Wojewody Śląskiego nr 06/2012 z dnia 10.12.2012r." 83.108 KB
Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego oraz do Sądu Rejonowego w Częstochowie 72.523 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego, przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres 3 lat dla dotychczasowych najemców zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 czerwca 2015 r. 71.784 KB
Ogłoszenie - dzień 14 sierpnia 2015 roku jest dniem wolnym od pracy 29.000 KB
Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2015-2019 75.650 KB
Kurenda - dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2016 rok 463.397 KB
Wykaz gruntu rolnego mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 112/2015 z dnia 30.09.2015r 32.500 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 32.000 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 285.320 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 221.937 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 38.000 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 149/2015 z dnia 01.12.2015r 35.000 KB
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z zagrożeniem grypą ptaków 28.500 KB
Ogłoszenie - dzień 24 grudnia 2015 roku jest dniem wolnym od pracy 33.301 KB
Informacja dotycząca bezdomnych zwierząt 59.114 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2016 roku 62.399 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 45.000 KB
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH - STANOWISKO DOTYCZĄCE PLANOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 492 I 494 W SPRAWIE ZJAZDÓW Z DRÓG 274.693 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 21/2016 z dnia 14.03.2016r 29.500 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej zgodnie z Zarządzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 21/2016 z dn. 14.03.2016 r. 31.500 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców 40.500 KB
Kurenda - dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2017 rok 232.151 KB
WYŁOŻENIA PRZYNĘT DLA LISÓW ZAWIERAJĄCYCH SZCZEPIONKĘ PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE 1.059 MB
Postępowanie ze zwłokami padłej trzody chlewnej 700.344 KB
Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności skarbu państwa 12.363 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2017 z Organizacjami Pozarządowymi 587.014 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie inwestycji pn: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 216.578 KB
Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności skarbu państwa 11.375 KB