artykuł nr 1

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert w konkursie ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 2

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 3

Uchwała o emisji obligacji

Załączniki:
lii_404_23.pdf 175 KB
artykuł nr 4

Aktualna uchwała budżetowa i WPF, oraz uchwały pierwotne na ten rok budżetowy i dot. WPF,

artykuł nr 5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni dostępny rok budżetowy