artykuł nr 1

Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VIII kadencji Rady Gminy w latach 2018-2023