artykuł nr 1

Petycje 2016-2020

Załączniki:
Petycja Sołectwa Bieżeń 308 KB
Petycja Sołectwa Wręczyca Wielka 299 KB
Informacja - opinia Komisji Rady Gminy w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 19 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwiania petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Bieżeń w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 22 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwiania petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Wręczyca Wielka w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 24 KB
Petycja Sołectwa Jezioro 34 KB
Petycja Sołectwa Nowiny 60 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwiania petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Jezioro w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 23 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwiania petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 23 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji: Rady Sołeckiej Sołectwa Bieżeń z dnia 08 lutego 2016 r., Rady Sołeckiej Sołectwa Wręczyca Wielka z dnia 08 lutego 2016 r., Rady Sołeckiej Sołectwa Jezioro z dnia 15 lutego 2016 r., Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny z dnia 16 lutego 2016 r. 506 KB
Uchwała Nr XI/121/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki 351 KB
Petycja Sołectwa Pierzchno 502 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwienia petycji Sołectwa Pierzchno w sprawie budowy chodnika w miejscowości Pierzchno 21 KB
Petycja z dnia 21 kwietnia 2016 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o. 142 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 182 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji Sołectwa Pierzchno w sprawie budowy chodnika w miejscowości Pierzchno 36 KB
Petycja Mieszkańców Zamłynia i Piły Pierwszej 57 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwienia petycji Mieszkańców Zamłynia i Piły Pierwszej w sprawie podjęcia działań do przywrócenia boiska przy Przedszkolu w Pile Pierwszej 27 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji Mieszkańców Zamłynia i Piły Pierwszej w sprawie podjęcia działań do przywrócenia boiska przy Przedszkolu w Pile Pierwszej 41 KB
Petycja - P. Rafał Kocik 220 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwienia petycji P. Rafała Kocik w sprawie uruchomienia linii MPK na trasie Częstochowa - Kalej - Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew 32 KB
Petycja - Zakup karetki pogotowia ratunkowego dla OSP Wręczyca Wielka. Rozbudowa domu strażaka we Wręczycy Wielkiej. 906 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji: Zakup karetki pogotowia ratunkowego dla OSP Wręczyca Wielka. Rozbudowa domu strażaka we Wręczycy Wielkiej. 423 KB
Petycja o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl 229 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl 131 KB
Petycja o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze" 229 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze" 123 KB
Opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie petycji dotyczącej uruchomienia linii MPK na trasie Częstochowa - Kalej - Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew 29 KB
Petycja z dnia 11 lutego 2017 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o. 243 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji z dnia 11 lutego 2017 r. złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 149 KB
Petycja Rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kalei 63 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia Petycji Rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kalei 40 KB
Petycja Właściciele nieruchomości przy ul. Jabłoniowej we Wręczycy Wielkiej - Wykonania projektu i budowa ul. Jabłoniowej z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznika z ul. Czereśniową 106 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia Petycji właścicieli nieruchomości położonych przy ulicy Jabłoniowej dotycząca wykonania projektu i budowy drogi z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną oraz łącznika z ul. Czereśniową w miejscowości Wręczyca Wielka 59 KB
Petycja mieszkańców miejscowości Brzezinki z prośbą o przejazd busa 56 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia Petycji mieszkańców wsi Brzezinki z prośbą o przejazd busa 79 KB
Petycja P. Janusza Ogłaza dotycząca oczyszczalni ścieków Wręczyca Mała wraz z udzieloną odpowiedzią 749 KB
Petycja złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o. 188 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 53 KB
Petycja dotyczy podjęcia uchwały w sprawie rozpoznania lokalizacji miejsc, na których występują zjawiska szkód górniczych w obszarze Gminy Wręczyca Wielka... 99 KB
Informacja o przewidywanym terminie i przebiegu załatwienia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie rozpoznania lokalizacji miejsc, na których występują zjawiska szkód górniczych w obszarze Gminy Wręczyca Wielka... 58 KB
Petycja z dnia 13 września 2018 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o 274 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 18 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie rozpoznania lokalizacji miejsc, na których występują zjawiska szkód górniczych w obszarze Gminy Wręczyca Wielka... 42 KB
Petycja z dnia 20 września 2018 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o 283 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 163 KB
Sprawozdanie z realizacji petycji za 2018 rok 681 KB
Petycja z dnia 26 sierpnia 2019 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o 51 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." z dnia 26 sierpnia 2019 r. 26 KB
Petycja mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka dotycząca oczyszczalni ścieków Wręczyca Mała 13 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka dotyczącej oczyszczalni ścieków Wręczyca Mała 145 KB
Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku 36 KB
Petycja Sołectwa Szarlejka w sprawie komunikacji autobusowej 91 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez mieszkańców Sołectwa Szarlejka w sprawie komunikacji autobusowej 25 KB
Petycja mieszkańców Węglowic, Jeziora, Puszczewa dotycząca zmiany organizacji ruchu 49 KB
Petycja z dnia 08 sierpnia 2020 złożona przez Szulc-Efekt sp. z o.o. 150 KB
Petycja w sprawie wprowadzenia przystanków autobusowych 40 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwienia petycji w sprawie wprowadzenia przystanków autobusowych 21 KB
Petycja z dnia 21 sierpnia 2020 w sprawie gminnych przewozów pasażerskich 116 KB
Petycja z dnia 21 sierpnia 2020 w sprawie gminnych przewozów pasażerskich 125 KB
Petycja z dnia 22 sierpnia 2020 w sprawie gminnych przewozów pasażerskich 116 KB
Petycja z dnia 25 sierpnia 2020 w sprawie gminnych przewozów pasażerskich 146 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwienia petycji z dni 21,22,25 sierpnia 2020 r. w sprawie gminnych przewozów pasażerskich 19 KB
Korekta do petycji z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia linii gminnych przewozów pasażerskich 80 KB
Petycja z dnia 19 08 2020 r. w sprawie wprowadzenia nowej linii gminnych przewozów pasażerskich 72 KB
Petycja z dnia 31 08 2020 r. w sprawie wykonania wysepki celem utworzenia skrzyżowania w ruchu okrężnym we Wręczycy Wielkiej 249 KB
Informacja dot. przewidywanego terminu załatwienia petycji z dnia 19 i 31 sierpnia 2020 roku 148 KB
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z dnia 15,19,21,22,25 i 31 sierpnia 2020 r. dot. publicznego transportu zbiorowego 501 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." z dnia 8 sierpnia 2020 r 49 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez mieszkańców Węglowic, Jeziora, Puszczewa dotycząca zmiany organizacji ruchu 65 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji w sprawie wprowadzenia przystanków autobusowych 868 KB
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z dnia 21 i 22 sierpnia 2020 r dot. gminnych przewozów pasażerskich 52 KB
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z dnia 19 sierpnia 2020 r dot. gminnych przewozów pasażerskich 20 KB
Petycja w interesie publicznym celem wprowadzenia nowych przystanków komunikacyjnych na drogach wojewódzkich we Wręczycy Wielkiej DW 492, DW 494 225 KB
Petycja udoskonalenia życia z zakresu życia społecznego obywateli w postaci propozycji utworzenia linii lub lin biorąc pod uwagę zapotrzebowanie 141 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji w sprawie wprowadzenia nowych przystanków komunikacyjnych na drogach wojewódzkich we Wręczycy Wielkiej DW 492, DW 494, oraz petycji w sprawie udoskonalenia życia z zakresu życia społecznego obywateli w postaci propozycji utworzenia linii lub lin biorąc pod uwagę zapotrzebowanie 95 KB
Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku 58 KB