artykuł nr 1

Lista aktualnych ogłoszeń o przetargach

Załączniki:
Ogłoszenie dotyczące przetargu nieruchomości gruntowej - Jezioro40.500 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Klepaczce.73.500 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego w Golcach na okres do 3 lat104.000 KB
Ogłoszenie dotyczące przetargu nieruchomości gruntowej - Wręczyca Wielka33.000 KB
Odwołanie przetargu nieruchomości gruntowej - Wręczyca Wielka24.500 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej34.000 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.33.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 23 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku63.500 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 21 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku61.000 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej34.000 KB
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 14 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej52.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 19 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku57.500 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej34.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 13 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej49.500 KB
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki budowlanej położonej w miejscowości Truskolasy38.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 18 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku57.500 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 13 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej51.000 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego wytypowanej do dzierżawy na okres do 3 lat29.500 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.31.500 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej34.500 KB
Wykaz składników mienia komunalnego przeznaczonych do najmu i dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 3/2014 z dnia 08.01.2014r 32.000 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 12 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej50.500 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 18 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku57.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 9 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej48.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 14 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku51.000 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej35.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 7 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej44.500 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej nr 6 w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 10 30.000 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej34.500 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 11 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku37.500 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 151/2014 z dnia 30.09.2014r29.000 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat37.500 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowych w budynkach mieszkalnych położonych we Wręczycy Wielkiej32.500 KB
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 11 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku50.500 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku45.500 KB
Wykaz mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 64/2015 z dnia 16.06 .2015r 32.500 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku44.000 KB
Wykaz gruntu rolnego mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 112/2015 z dnia 30.09.2015r32.500 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego32.000 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 285.320 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej38.000 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 149/2015 z dnia 01.12.2015r35.000 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku45.000 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 21/2016 z dnia 14.03.2016r29.500 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej zgodnie z Zarządzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 21/2016 z dn. 14.03.2016 r.31.500 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku47.000 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 97/2016 z dnia 10.10.2016r.39.500 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 6 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku35.000 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku48.500 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych - działki budowlanej położonych w Grodzisku43.000 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 5 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku 41.500 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku49.500 KB
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na "Sprzedaż autobusu szkolnego Autosan H9-20 Stanowiącego mienie Gminy Wręczyca Wielka"236.666 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku47.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych w miejscowości Grodzisko47.000 KB
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na "Sprzedaż autobusu szkolnego Autosan H9-20 Stanowiącego mienie Gminy Wręczyca Wielka"1.796 MB