artykuł nr 1

Ogłoszenia o przetargach 2006 - 2019

Załączniki:
Ogłoszenie dotyczące przetargu nieruchomości gruntowej - Jezioro40.500 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Klepaczce.73.500 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego w Golcach na okres do 3 lat104.000 KB
Ogłoszenie dotyczące przetargu nieruchomości gruntowej - Wręczyca Wielka33.000 KB
Odwołanie przetargu nieruchomości gruntowej - Wręczyca Wielka24.500 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej34.000 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.33.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 23 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku63.500 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 21 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku61.000 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej34.000 KB
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 14 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej52.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 19 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku57.500 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej34.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 13 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej49.500 KB
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki budowlanej położonej w miejscowości Truskolasy38.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 18 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku57.500 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 13 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej51.000 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego wytypowanej do dzierżawy na okres do 3 lat29.500 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.31.500 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej34.500 KB
Wykaz składników mienia komunalnego przeznaczonych do najmu i dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 3/2014 z dnia 08.01.2014r 32.000 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 12 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej50.500 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 18 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku57.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 9 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej48.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 14 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku51.000 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej35.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 7 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej44.500 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej nr 6 w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 10 30.000 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej34.500 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 11 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku37.500 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 151/2014 z dnia 30.09.2014r29.000 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat37.500 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowych w budynkach mieszkalnych położonych we Wręczycy Wielkiej32.500 KB
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 11 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku50.500 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku45.500 KB
Wykaz mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 64/2015 z dnia 16.06 .2015r 32.500 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku44.000 KB
Wykaz gruntu rolnego mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 112/2015 z dnia 30.09.2015r32.500 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego32.000 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 285.320 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej38.000 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 149/2015 z dnia 01.12.2015r35.000 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku45.000 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 21/2016 z dnia 14.03.2016r29.500 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej zgodnie z Zarządzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 21/2016 z dn. 14.03.2016 r.31.500 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku47.000 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 97/2016 z dnia 10.10.2016r.39.500 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 6 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku35.000 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku48.500 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych - działki budowlanej położonych w Grodzisku43.000 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 5 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku 41.500 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku49.500 KB
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na "Sprzedaż autobusu szkolnego Autosan H9-20 Stanowiącego mienie Gminy Wręczyca Wielka"236.666 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku47.000 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych w miejscowości Grodzisko47.000 KB
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na "Sprzedaż autobusu szkolnego Autosan H9-20 Stanowiącego mienie Gminy Wręczyca Wielka"1.796 MB
Ogłoszenie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na "Sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9-20 stanowiącego mienie Gminy Wręczyca Wielka"3.222 MB
Wynik przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu szkolnego stanowiącego mienie Gminy Wręczyca Wielka29.000 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 46.500 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka31.500 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 02.03.2018 r. 206.641 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku418.611 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2018 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 19.06.2018 r. 183.013 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka245.599 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka236.370 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do użytkowania na okres 3 lat dla dotychczasowych Użyczających zgodnie z Zarządzeniem Nr 124/2018 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10.10.2018 r.50.000 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 152/2018 z dnia 13.12.2018 r.35.380 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 23/2019 z dnia 18.03.2019 r.29.534 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 4 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego niograniczonego położonych w Grodzisku261.754 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat dla dotychczasowych "Biorących w użyczenie" zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 68/2019 z dnia 08.07.2019 r.197.696 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego położonego w Kalei, gm. Wręczyca Wielka wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego41.671 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku56.488 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 91/2019 z dnia 09.09.2019 r. 182.701 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 108/2019 z dnia 07.10.2019 r.216.025 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka380.316 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 121/2019 z dnia 06.11.2019 r. 182.996 KB