artykuł nr 1

Zimowe utrzymanie dróg gminnych usytuowanych w granicach admnistracyjnych gminy Wręczyca Wielka w sezonie 2020/2021

artykuł nr 2

Dostawy energii elektrycznej

artykuł nr 3

Przebudowa i rozbudowa boiska do piłki nożnej w Truskolasach

artykuł nr 4

Zimowe utrzymanie dróg gminnych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka w sezonie 2020/2021

artykuł nr 5

Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalej