artykuł nr 1

Archiwum

Załączniki:
Informacja o wynikach naboru na samodzielne stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków unijnych 0 B
Zarządzenie i wykaz nieruchomości lokalowych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w budynku mieszkalnym położonym w Hutce przy ul. Długiej nr 3 0 B
Zarządzenie i wykaz nieruchomości lokalowych wytypowanych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemców ) w budynku mieszkalnym położonym w Hutce przy ul. Długiej nr 3 0 B
Zarządzenie i ogłoszenie o rokowaniach na nieruchomość w miejscowości Klepaczka 17 KB
Zarządzenie i ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Hutce w domu nauczyciela 23 KB
Zarządzenie i ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Hutce w domu nauczyciela. 38 KB
Wykaz nieruchomości wystawionej do sprzedaży 13 KB
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Klepaczce 17 KB
Ogłoszenie Przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Borze Zapilskim 2006 16 KB
Ogłoszenie przetargu lokalu w Domu Nauczyciela w Truskolasach 16 KB
Ogłoszenie przetargu dotyczącego dowozu uczniów do Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach 16 B
Ogłoszenie przetargu dotyczące Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 11we Wręczycy Wielkiej 16 B
Ogłoszenie przetargu dotyczące Termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w m. Kalej ul. Szkolna 1 205 KB
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opalowego do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty we Wręczycy Wielkiej 61 KB
Ogłoszenie o budowe sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem i kotłownią na paliwo stałe w m. Borowe Gmina Wręczyca Wielka-odpowiedz na zapytania. 61 B
Ogłoszenie o budowe sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem i kotłownią na paliwo stałe w m. Borowe Gmina Wręczyca Wielka 61 B
Ogłoszenie dotyczące termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej ul. Śląska 20 61 B
Ogłoszenie dotyczące termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Kalej ul. Szkolna 1 44 KB
Ogłaszenie przetargu na wykonanie przebudowy i remontu drogi gminnej w miejscowości Wręczyca Wielka 25 KB
Ogłaszenie przetargu na wykonanie przebudowy i remontu drogi gminnej w miejscowości Węglowice 48 KB
Ogłaszenie przetargu na wykonanie przebudowy i remontu drogi gminnej w miejscowości Szarlejka 24 KB
Ogłaszenie przetargu na wykonanie przebudowy i remontu drogi gminnej w miejscowości Bieżeń 24 KB
Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Truskolasy 35 KB
Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Długi Kąt 36 KB
Wybory na członków do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej 22 KB
Podział Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze 46 KB
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości mienia komunalnego wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z zarządzeniem. 40 KB
Ogłoszenie o wyborach do Izb Rolniczych 452 KB
Ogłoszenie o podziale nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wchodzących w skład planowanej autostrady A1 18 KB
Ogłoszenie o podjęciu decyzji na zmiane sposobu użytkowania budynku warsztatu wielobranżowego na zakład demontażu samochodów wyeksploatowanych 142 KB
Ogłoszenie dotyczące podjęcia dezycji środowiskowej na rozbudowę stacji bazowej PTC ERA nr 52108 zlokalizowaniej na terenie zakładu AGROMAR w miejscowości Pierzchno 22 KB
Ogłoszenie dotyczące budowy chodnika w Kłobucku 31 KB
Ogłoszenie - zwrot podatku akcyzowego MB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczne 76 KB
Informacja dotycząca budowy kanalizacji-Niwa Skrzeszów gm Kłobuck 31 KB
Informacja dotycząca budowy kanalizacji-Brody Malina gm Kłobuck 31 KB