artykuł nr 1

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2019 r

artykuł nr 2

Zarządzenia 2019

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1/2019 31 KB
Zarządzenie Nr 2/2019 50 KB
Zarządzenie Nr 3/2019 135 KB
Zarządzenie Nr 4/2019 30 KB
Zarządzenie Nr 5/2019 93 KB
Zarządzenie Nr 6/2019 275 KB
Zarządzenie Nr 7/2019 514 KB
Zarządzenie Nr 8/2019 251 KB
Zarządzenie Nr 9/2019 55 KB
Zarządzenie Nr 10/2019 55 KB
Zarządzenie Nr 11/2019 419 KB
Zarządzenie Nr 12/2019 250 KB
Zarządzenie Nr 13/2019 223 KB
Zarządzenie Nr 14/2019 83 KB
Zarządzenie Nr 15/2019 26 KB
Zarządzenie Nr 16/2019 MB
Zarządzenie Nr 17/2019 486 KB
Zarządzenie Nr 18/2019 524 KB
Zarządzenie Nr 19/2019 252 KB
Zarządzenie Nr 20/2019 243 KB
Zarządzenie Nr 21/2019 55 KB
Zarządzenie Nr 22/2019 276 KB
Zarządzenie Nr 23/2019 38 KB
Zarządzenie Nr 24/2019 187 KB
Zarządzenie Nr 25/2019 33 KB
Zarządzenie Nr 27/2019 286 KB
Zarządzenie Nr 28/2019 659 KB
Zarządzenie Nr 29/2019 252 KB
Zarządzenie Nr 30/2019 36 KB
Zarządzenie Nr 31/2019 91 KB
Zarządzenie Nr 32/2019 104 KB
Zarządzenie Nr 33/2019 317 KB
Zarządzenie Nr 34/2019 34 KB
Zarządzenie Nr 35/2019 524 KB
Zarządzenie Nr 36/2019 251 KB
Zarządzenie Nr 37/2019 611 KB
Zarządzenie Nr 38/2019 626 KB
Zarządzenie Nr 40/2019 MB
Zarządzenie Nr 43/2019 468 KB
Zarządzenie Nr 44/2019 250 KB
Zarządzenie Nr 45/2019 620 KB
Zarządzenie Nr 46/2019 678 KB
Zarządzenie Nr 47/2019 691 KB
Zarządzenie Nr 48/2019 566 KB
Zarządzenie Nr 49/2019 290 KB
Zarządzenie Nr 50/2019 251 KB
Zarządzenie Nr 51/2019 369 KB
Zarządzenie Nr 52/2019 364 KB
Zarządzenie Nr 53/2019 380 KB
Zarządzenie Nr 54/2019 251 KB
Zarządzenie Nr 55/2019 181 KB
Zarządzenie Nr 56/2019 225 KB
Zarządzenie Nr 57a/2019 141 KB
Zarządzenie Nr 57/2019 234 KB
Zarządzenie Nr 58/2019 26 KB
Zarządzenie Nr 59/2019 37 KB
Zarządzenie Nr 60/2019 40 KB
Zarządzenie Nr 61/2019 380 KB
Zarządzenie Nr 62/2019 250 KB
Zarządzenie Nr 63/2019 634 KB
Zarządzenie Nr 64/2019 171 KB
Zarządzenie Nr 65/2019 993 KB
Zarządzenie Nr 66/2019 992 KB
Zarządzenie Nr 67/2019 285 KB
Zarządzenie Nr 68/2019 401 KB
Zarządzenie Nr 69/2019 933 KB
Zarządzenie Nr 70/2019 30 KB
Zarządzenie Nr 71/2019 280 KB
Zarządzenie Nr 73/2019 274 KB
Zarządzenie Nr 74/2019 475 KB
Zarządzenie Nr 75/2019 251 KB
Zarządzenie Nr 76/2019 112 KB
Zarządzenie Nr 77/2019 33 KB
Zarządzenie Nr 78/2019 26 KB
Zarządzenie Nr 79/2019 81 KB
Zarządzenie Nr 80/2019 MB
Zarządzenie Nr 81/2019 269 KB
Zarządzenie Nr 82/2019 103 KB
Zarządzenie Nr 83/2019 284 KB
Zarządzenie Nr 84/2019 572 KB
Zarządzenie Nr 85/2019 251 KB
Zarządzenie Nr 86/2019 71 KB
Zarządzenie Nr 87/2019 68 KB
Zarządzenie Nr 88/2019 29 KB
Zarządzenie Nr 90/2019 28 KB
Zarządzenie Nr 91/2019 385 KB
Zarządzenie Nr 92/2019 279 KB
Zarządzenie Nr 93/2019 470 KB
Zarządzenie Nr 94/2019 251 KB
Zarządzenie Nr 95/2019 206 KB
Zarządzenie Nr 96/2019 67 KB
Zarządzenie Nr 97/2019 67 KB
Zarządzenie Nr 98/2019 26 KB
Zarządzenie Nr 99/2019 163 KB
Zarządzenie Nr 101/2019 572 KB
Zarządzenie Nr 102/2019 384 KB
Zarządzenie Nr 103/2019 251 KB
Zarządzenie Nr 104/2019 179 KB
Zarządzenie Nr 105/2019 33 KB
Zarządzenie Nr 106/2019 283 KB
Zarządzenie Nr 107/2019 269 KB
Zarządzenie Nr 108/2019 447 KB
Zarządzenie Nr 109/2019 374 KB
Zarządzenie Nr 110/2019 566 KB
Zarządzenie Nr 111/2019 32 KB
Zarządzenie Nr 112/2019 33 KB
Zarządzenie Nr 113/2019 251 KB
Zarządzenie Nr 114/2019 36 KB
Zarządzenie Nr 115/2019 60 KB
Zarządzenie Nr 116/2019 277 KB
Zarządzenie Nr 117/2019 63 KB
Zarządzenie Nr 118/2019 279 KB
Zarządzenie Nr 119/2019 580 KB
Zarządzenie Nr 120/2019 251 KB
Zarządzenie Nr 121/2019 376 KB
Zarządzenie Nr 122/2019 925 KB
Zarządzenie Nr 123/2019 665 KB
Zarządzenie Nr 124/2019 179 KB
Zarządzenie Nr 125/2019 159 KB
Zarządzenie Nr 126/2019 571 KB
Zarządzenie Nr 127/2019 53 KB
Zarządzenie Nr 128/2019 251 KB
Zarządzenie Nr 129/2019 40 KB
Zarządzenie Nr 130/2019 25 KB
Zarządzenie Nr 131/2019 163 KB
Zarządzenie Nr 132/2019 35 KB
Zarządzenie Nr 133/2019 35 KB
Zarządzenie Nr 134/2019 287 KB
Zarządzenie Nr 135/2019 569 KB
Zarządzenie Nr 136/2019 282 KB
Zarządzenie Nr 137/2019 MB
Zarządzenie Nr 138/2019 242 KB
Zarządzenie Nr 139/2019 199 KB
Zarządzenie Nr 140/2019 97 KB
Zarządzenie Nr 141/2019 30 KB
Zarządzenie Nr 142/2019 391 KB
Zarządzenie Nr 143/2019 465 KB
Zarządzenie Nr 144/2019 254 KB
Zarządzenie Nr 146/2019 251 KB
Zarządzenie Nr 148/2019 30 KB
Zarządzenie Nr 149/2019 233 KB
Zarządzenie Nr 150/2019 286 KB
Zarządzenie Nr 152/2019 967 KB